อีเมลล์

รหัสผ่าน

หมูฮ้องสำเร็จรูป ตราฮกเกี้ยน

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณสมโชค น่าเยี่ยม
ผู้จัดการ
บริษัท กระบี่ฟู้ดส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หมูฮ้องสำเร็จรูป ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับอาหารท้องถิ่นชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน โดยการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาโดยไม่ต้องแช่เย็น และปลอดจากวัตถุกันเสีย ผ่านกระบวนการสเตอริไลซ์ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อแบบพ่นนํ้าร้อน ทำให้รสชาติเทียบเท่าอาหารปรุงสดใหม่ ที่คงไว้ซึ่งเครื่องเทศตามสูตรดั้งเดิม ฉีกซองพร้อมรับประทานได้ทันที ตอบโจทย์ความสะดวกของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายมากกว่า 8 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ส่งเสริมและยกระดับสินค้าอาหารไทยท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
2.ช่วยสร้างรายได้และการจ้างงานให้คนในชุมชนมากกว่า 1 ล้านบาท
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: