อีเมลล์

รหัสผ่าน

ยาอมสมุนไพรและยาน้ำแก้ไอ ตราไอ-เฮิร์บ

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: CREATOR
 


คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์
ประธานกรรมบริหาร
บริษัท มิลลิเมด จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาอมสมุนไพรและยาน้ำแก้ไอ ที่ใช้สารสกัดสมุนไพรไทยเป็นตัวยาหลัก ประกอบด้วย มะแว้งเครือ สมอไทย มะขามป้อมและรากชะเอมเทศ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและใช้เทคโนโลยีการสกัดให้ได้ตัวยาสำคัญในปริมาณที่แน่นอน มีการใช้องค์ความรู้จากตำรับยาสามัญประจำบ้าน บัญชียาหลักแห่งชาติ และยาแผนโบราณมาดัดแปลงเป็นยาสมุนไพรสำเร็จรูป มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ใช้ได้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายมากกว่า 8 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สนับสนุนชุมชนและเกษตรกรให้มีรายได้จากการปลูกสมุนไพรไทย
2.เพิ่มคุณภาพสารสกัดยาสมุนไพร ช่วยลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: