อีเมลล์

รหัสผ่าน

PRIME TM หมวกเลเซอร์ปลูกผม

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: CREATOR
 


ดร.เจริญ ตั้งตรงเบญจศีล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์ปลูกผม เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทใช้งานที่บ้าน ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมบริเวณที่เคยมีผมและบางไปแล้ว ให้มีผมกลับขึ้นมาใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์กำลังต่ำ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการทดลองทางคลินิก ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ สามารถกระตุ้นเซลล์รากผม ทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดที่ชั้นรากผมดีขึ้น ช่วยให้เซลล์รากผมที่อ่อนแอหรือหยุดทำงานกลับมาทำงานได้เป็นปกติ

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.ยอดขายมากกว่า 8 ล้านบาทต่อปี
2.สามารถต่อยอดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์กำลังต่ำ


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่คล้ายคลึงกัน
2.ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการรักษาเกี่ยวกับเส้นผม
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: