อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาล

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: CREATOR
 


คุณณัฐพล รงคุปตวนิช
 
บริษัท สีสรรโซน จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมทางเลือกเพื่อสุขภาพ ที่วิจัยและพัฒนาสูตรโดยนักวิจัยเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลิตจากโรงงานนวัตกรรมอาหารต้นแบบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยใช้สารสกัดสารให้ความหวานจากธรรมชาติอินูลินเป็นวัตถุดิบหลักรวมกับหญ้าหวานและอิริทริทอล ทำให้รสชาติใกล้เคียงน้ำเชื่อมจากน้ำตาล ละลายได้ง่ายในทุกอุณหภูมิ ไม่มีผลเสียเมื่อโดนความร้อนสูง ไม่ทําลายกลิ่น รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มที่นําไปใช้

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ำตาล
2.ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: