อีเมลล์

รหัสผ่าน

วัสดุเพาะกล้าและปลูกพืช โคโค่พีท

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ
บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์วัสดุเพาะกล้าและปลูกพืชจากขุยมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพให้เหมาะสมในการเพาะต้นกล้าพืชผัก โดยการนำขุยมะพร้าวที่มีมากเหลือทิ้งในภาคใต้ของไทยมาทำการปรับสภาพทางกายภาพและทางเคมี ด้วยกระบวนการลดค่าแทนนินและโซเดียม โดยเติมธาตุอาหารของพืชเข้าไปแทนที่ สามารถใช้ปลูกพืชได้โดยไม่ต้องใช้ดิน เหมาะกับการนำไปใช้เพาะกล้าพืชผัก ใช้เป็นวัสดุตอนกิ่ง วัสดุปลูกหญ้าและปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ต้นกล้ามีรากที่แข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้เกษตรกร
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายได้ 8 ล้านต่อปี
2.เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งและลดต้นทุนการปลูกพืชของเกษตรกรได้ 30 %


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.สร้างอาชีพและกระจายรายได้ ให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกว่า 600 ครอบครัว
2.ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ใช้ทดแทนวัสดุพีทมอสได้ 100 %
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: