อีเมลล์

รหัสผ่าน

DAYWORK แอปพลิเคชั่นการจัดหางาน

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณศศิวิมล เสียงแจ้ว
บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
แพลตฟอร์มการจัดหางานให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานพาร์ทไทม์และมีรายได้ ช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการพนักงานพาร์ทไทม์ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้หางานสามารถเลือกเวลาและจัดตารางงานเองได้อย่างอิสระ ช่วยผู้ประกอบการให้มีการจ้างงานที่ง่ายขึ้น ช่วยนักเรียนนักศึกษาได้มีงานพาร์ทไทม์ทำทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานพาร์ทไทม์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดอบรม การปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. เกิดการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วมากกว่า 14 ล้านบาท

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่น่าเชื่อถือ ใกล้บ้าน และได้ค่าแรงที่เป็นธรรม
2. นายจ้างมีความคล่องตัวในการบริหารปริมาณคนทำงานที่สะดวกขึ้น
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: