อีเมลล์

รหัสผ่าน

จมูกข้าวกล้องงอกอินทรีย์ กองธรรม

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: CREATOR
 


คุณจักรพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์
บริษัท โตไว มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชชนิดผงชงดื่ม โดยใช้ข้าวจากการปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตโดยการแปรรูปข้าวกล้องงอกแบบดั้งเดิม ผสานเข้ากับเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมทางภูมิปัญญา มีการดัดแปลงเครื่องสีข้าวมาใช้เป็นเครื่องสกัดจมูกข้าวที่เพาะงอกพร้อมเยื่อหุ้มข้าวแบบเข้มข้น ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารกาบาและสารโอไรซานอลสูง

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายรวม 3 ล้านบาทต่อปี
2.รับซื้อวัตถุดิบข้าวอินทรีย์ในราคาที่สูงขึ้น 15%


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ยกระดับชาวนาผู้ปลูกข้าวขยายไปสู่เครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์100 ไร่
2.เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: