อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้แปรรูป

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: CREATOR
 


คุณราเมศ  รัตยันตรกร
บริษัท มาดามแมงโก้ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากผลไม้ท้องถิ่นครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเอามะม่วงน้ำดอกไม้จากเครือข่ายเกษตรกร จ.เชียงใหม่ ที่ได้มาตรฐาน GAP มาเพิ่มมูลค่า โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้งและเจลลี่กัมมี่มะม่วงให้มีรสหวานธรรมชาติ ปราศจากน้ำตาล ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไร้สารกันบูด

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรสวนมะม่วงน้ำดอกไม้มาตรฐาน GAP มากกว่า 500 ไร่
2.พัฒนาสินค้าแปรรูปสร้างยอดขายมากกว่า 15 ล้านบาท

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน
2.ช่วยเพิ่มมูลค่าแปรรูปสินค้าเกษตรท้องถิ่นไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: