อีเมลล์

รหัสผ่าน

LILUNA Ride-Sharing : ทางเดียวกันไปด้วยก

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: CREATOR
 


คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต
คุณประทีป ดลสุจิต
บริษัท Systemetric Innovations (Thailand) Ltd

ความเป็นนวัตกรรม
แอปพลิเคชั่นตัวกลางจับคู่ระหว่างคนขับและคนนั่งในการหาเพื่อนร่วมเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride-Sharing) ใช้งานได้สะดวก และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยคนขับเป็นผู้เลือกกำหนดราคาในการช่วยแชร์ค่าน้ำมัน หรือจะให้ร่วมเดินทางแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย มีระบบความปลอดภัยแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ ที่เรียกว่าเป็นระบบแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆ เพื่อช่วยป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.เกิดการร่วมเดินทางในระบบแล้วมากกว่า 40,000 ครั้ง

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ประหยัดค่าใช้จ่าย เดินทางร่วมกัน ช่วยกันแชร์ค่าใช้จ่าย
2.ช่วยลดปัญหาการจราจร ทางเดียวกันไปด้วยกัน
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: