อีเมลล์

รหัสผ่าน

โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่เพื่อป้องกันฟันผุ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: ชนะเลิศ
 


ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล 
อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลงานวิจัยจากการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีในประเทศไทยที่มีความปลอดภัย ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำลาย ช่วยควบคุมจำนวนเชื้อก่อโรคฟันผุ ซึ่งสามารถคงอยู่ในช่องปากเพื่อกำจัดแหล่งเชื้อฟันผุได้นาน จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากต่างประเทศ สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น นมเปรี้ยว นมอัดเม็ด ลูกอม และผง สามารถช่วยป้องกันปัญหาฟันผุในวัยเด็กและผู้สูงวัย ช่วยลดการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาฟันผุโดยประเมินจากค่าใช้จ่ายในการอุดฟันให้กับเด็กกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 1,500 คน คิดเป็นมูลค่าปีละ 607,500 บาท
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในการแก้ปัญหาฟันผุและผลที่ตามมาจากฟันผุ
3. สามารถขยายผลในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้หลากหลาย ซึ่งมีโอกาสที่จะต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อสุขภาพประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กไทยและคนไทยในการใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ในการป้องกันฟันผุ โดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
2. เพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ของไทย เพื่อแข่งขันกับโพรไบโอติกจากต่างประเทศในตลาดโลกได้ 
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: