อีเมลล์

รหัสผ่าน

QueQ Application ระบบจัดคิวอัจฉริยะ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 1
 


คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ 
ประธานกรรมการ
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็น Application จองคิวและจัดคิวบนสมาร์ตโฟน ซึ่งนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการการรอคิวรับบริการที่โรงพยาบาล ระบบจะประมวลผลและจัดคิวแบบอัตโนมัติให้ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลน้อยที่สุด โดยผู้รับบริการสามารถทราบเวลาที่จะถึงคิวของตนในแต่ละจุด ช่วยลดเวลาในการรอได้หลายชั่วโมงให้กับคนไข้ ญาติ รวมทั้งผู้ติดตาม ส่วนโรงพยาบาลก็สามารถตรวจสอบและแก้ไขจุดที่มีปัญหาติดขัดได้ทันสถานการณ์ สามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก  
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยลดระยะเวลาในการรอคิวให้กับผู้รับบริการในโรงพยาบาลได้ 500,000 ชั่วโมง/เดือน
2. เพิ่มโอกาสในการขยายตัวเข้าสู่ตลาดโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นของภาครัฐ (โรงพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ) และมีโอกาสขยายระบบบริการไปสู่ต่างประเทศ โดยเริ่มที่มาเลเซีย ไต้หวัน และอีก 3 ประเทศ ในปี 2562  
3. ปรับเปลี่ยนระบบการบริการให้เกิด digital transformation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ให้เข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ช่วยยกระดับธุรกิจบริการของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
3. สามารถพัฒนารูปแบบการบริการ เพื่อขยายผลไปยังการบริการที่แก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาในรูปแบบอื่น ๆ ได้
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: