อีเมลล์

รหัสผ่าน

เห็ดหลินจือ จากเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


คุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแปรรูปเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีสรรพคุณทางยาช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นำมาสร้างนวัตกรรมให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นจากการทำฟาร์มเห็ดและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีเพาะเห็ด มีการนำเครื่องกะเทาะสปอร์เห็ดมาใช้ เพื่อเพิ่มสรรพคุณทางยาสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สปอร์เห็ดหลินจือสกัด ซึ่งเป็นยาแผนโบราณ และนำเห็ดหลินจือส่วนอื่น ๆ ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างหลากหลาย โดยคำนึงถึงความสะดวกและตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูลค่าให้ดอกเห็ดหลินจือที่เหลือใช้แล้ว โดยนำมาพัฒนาและแปรสภาพให้เป็นถ่านที่ไม่มีสารก่อมะเร็ง 
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 40 ล้านบาท/ปี
2. การเติบโตของยอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2554-2560
3. สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยรวม 11.32 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2557–ปัจจุบัน

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนและประเทศ
2. ส่งเสริมให้ความรู้การเพาะเห็ดหลินจือเพื่อเป็นยาประจำบ้าน และสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เพาะเห็ดขาย โดยรับประกันราคา รับ-ซื้อ เห็ดหลินจือ
3. ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาได้ โดยเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 4.26ล้านบาท
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: