อีเมลล์

รหัสผ่าน

มิสเตอร์ไพน์ เนื้อปลานิลทอดสุญญากาศ

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


คุณธนัญชย์ ธนทวี 
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ภูผาฟาร์ม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นเนื้อปลานิลทอดกรอบแบบไม่อมน้ำมัน มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ เป็นผลงานการทำงานวิจัยร่วมกับ Innovative House สกว. และ คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยนำเนื้อปลานิลมาทอดด้วยเครื่องทอดระบบสุญญากาศ VACUUM FRYER แบบใช้อุณหภูมิต่ำที่ผ่านการพัฒนาเพื่อใช้ในการทอดปลาโดยเฉพาะ ทำให้ได้เนื้อปลากรอบ สีสวย ไม่คาว รสชาติอร่อย ปราศจากผงชูรส ไม่มีกลิ่นหืน สามารถเก็บได้นานกว่า 1 ปี โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย และสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้สูงกว่าการทอดแบบทั่วไป
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายได้ 4.28 ล้านบาท/ปี
2. เพิ่มมูลค่าเนื้อปลานิลขนาดเล็กจาก 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 2,000 บาท/กิโลกรัม
3. ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับประกันราคารับซื้อปลานิล จาก 20 บาท/กิโลกรัม เป็น 25 บาท/กิโลกรัม

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถแปรรูปปลานิลทอดเป็นสินค้าส่งออกได้ แทนปลานิลแช่แข็งรูปแบบเดิมที่มีต้นทุนการแช่แข็งสูงถึง 100,000 บาท/เดือน
2. เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการสูงอย่างปลานิลทอดกรอบจากการขยายการจัดจำหน่ายไปยังห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ
3. มีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปยังสัตว์น้ำชนิดอื่นให้ทอดแบบสุญญากาศได้ เช่น กุ้ง ปลาสวาย เป็นต้น
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: