อีเมลล์

รหัสผ่าน

ทุเรียนแท่งอบกรอบ

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


คุณวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล 
กรรมการบริหาร
บริษัท พรทิพย์ พรีเมี่ยม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบในรูปแบบแท่ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคทุเรียนแนวใหม่ มีการพัฒนาและวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีอบแห้งแบบ Freeze Dried และผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้คงกลิ่นและความอร่อยจากทุเรียนแท้ ๆ และมีรสชาติที่สม่ำเสมอคงที่เท่ากันทุกชิ้น เป็นขนมในรูปแบบแท่ง รับประทานง่าย สะดวกในการพกพา มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทุเรียนที่มีอยู่ในท้องตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชื่นชอบทุเรียนทั้งในและต่างประเทศได้
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 30 ล้านบาท/ปี
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รับประทานได้ง่าย ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการบริโภค
2. ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม ยกระดับและสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าไทย
3. ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: