อีเมลล์

รหัสผ่าน

LED SmartFarm ชุดปลูกผักไม่ต้องใช้แสงแดด

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นชุดปลูกผักอัตโนมัติภายในอาคารที่ใช้งานง่าย ใช้ระบบไฟ LED ให้แสงสว่างสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืชผักแทนการใช้แสงแดด ผสานกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน โดยใช้ control panel ควบคุมเวลาและปริมาณของแสง LED ให้เหมาะสมกับชนิดของผัก สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการให้แสงได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบ Manual มีการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำใกล้หมด ผู้ปลูกสามารถตรวจดูสภาพน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ รวมถึงสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลาของผักได้ทันทีผ่านสมาร์ตโฟน ชุดปลูกมีหลายรูปแบบ โดยใช้พลาสติกมาตรฐาน Food grade มีรูปลักษณ์ทันสมัย ทำความสะอาดง่าย ใช้พื้นที่น้อย เหมาะแก่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในคอนโดมิเนียมและบ้านหลากหลายสไตล์ 
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้หลอดไฟ LED ธรรมดาให้เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจและทันสมัย เข้าถึงการใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันและในวันข้างหน้า
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคสามารถในการปลูกผักรับประทานเอง ปลอดสารพิษ 100% โดยสามารถเลือกชนิดผักได้หลากหลาย และสามารถปลูกผักนอกฤดูกาลได้ด้วย
2. ช่วยยกระดับการปลูกผักให้เป็นวิถีเกษตรรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยี LED ผสมกับ IoT มาใช้สำหรับการเพาะปลูกในครัวเรือน
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: