อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์บำรุงผมข้าวเหนียวดำ ACTRA

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


คุณอนงค์นุช ต๊ะคำ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการดูแลเส้นผมจากข้าวเหนียวดำ เพื่อป้องกันผมร่วง และกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม โดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวดำที่มีสารแอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดิน ที่ช่วยกระตุ้นเซลล์เส้นผมให้งอกขึ้นมาใหม่ได้ มีการวิจัยและพัฒนาสารสกัดข้าวเหนียวดำให้อยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อน ใช้เทคนิคพิเศษที่เป็น Green Synthesis สามารถนำมาใช้ทดแทนยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาภาวะผมร่วง ศีรษะล้าน และช่วยกระตุ้นให้เส้นผมงอกใหม่ได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงเมื่อใช้ต่อเนื่อง
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายกว่า  1.9 ล้านนบาท ภายใน 6 เดือน
2. เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเหนียวดำของไทย จากการสกัดเป็นสารสกัดข้าวเหนียวดำเข้มข้นมาเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 20,000-30,000 บาท/กก. มาเป็น 50,000 บาท/กก.
3. เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายสามารถขายข้าวเหนียวดำได้ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม 20-25 บาท/กก. มาเป็น 30-40 บาท/กก.

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดการนำเข้ายาและสารเคมีจากต่างประเทศที่ใช้รักษาภาวะผมร่วงและศีรษะล้าน
2. ยกระดับคุณภาพสารสกัดไทยให้ทัดเทียมกับระดับโลก ช่วยกระตุ้นการส่งออกสารสกัดของไทย
3. ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคเนื่องจากใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Green Synthesis
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: