อีเมลล์

รหัสผ่าน

YoungHappy สังคมความสุขของคนวัยเก๋า

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Creator
 


คุณณฎา ตันสวัสดิ์ 
กรรมการฝ่ายบริหาร
บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมผู้สูงวัยเข้ากับเทคโนโลยี สร้างสังคมเครือข่ายผู้สูงวัยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ป้องกันภาวะซึมเศร้าหลังวัยเกษียณ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและเว็บไซต์ ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้สูงอายุใช้งานง่าย ช่วยแนะนำและสอนการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังดูแลตัวเองได้ (active senior) ลดภาระการดูแลของลูกหลาน รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น เชื่อมโยงกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังต้องการการเข้าสังคมได้ออกจากโลกออนไลน์และโลกส่วนตัว เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ ทำให้เกิดความสุข การเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าในตนเองได้มากยิ่งขึ้น
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยให้ความรู้และความสุขกับผู้สูงอายุในสังคมเครือข่าย YoungHappy กว่า 50,000 คน
2. สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยยืดระยะเวลาการเป็นผู้สูงอายุที่ยังดูแลตัวเองได้ (active senior)
2. ช่วยให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าในตนเองได้มากยิ่งขึ้นในวัยหลังเกษียณ
3. ช่วยกระชับสัมพันธภาพให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันทุกรุ่นได้อย่างเหมาะสม
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: