อีเมลล์

รหัสผ่าน

WIZ Wealth Management Platform

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Creator
 


คุณธนัฐ ศิริวรางกูร 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เวลธ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
WIZ เป็น Application Platform ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานง่าย ช่วยให้พนักงานของแต่ละองค์กรสามารถติดตามสถานะสุขภาพทางการเงิน วางแผนภาษี และวางแผนการลงทุนได้ ช่วยให้คนไทยมีเงินพอใช้หลังเกษียณ จากการเชื่อมต่อข้อมูลสวัสดิการและข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร พร้อมมีข้อมูลทางเลือกเพื่อการลงทุนต่างๆ โดยระบบจะช่วยประมวลผล เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกสัดส่วนของการใช้จ่ายหรือการลงทุนให้มีเงินเก็บมีเงินใช้มากที่สุดตามรูปแบบการใช้ชีวิตและเป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคล มีความยืดหยุ่นสามารถปรับแผนได้ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถเปิดบัญชีและซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกด้วย
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถเก็บออมเงินและลงทุนได้เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น
2. มีโอกาสในการสร้างรายได้จากโครงการ 16 ล้านบาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยเพิ่มประโยชน์ของเงินฝากออมทรัพย์ให้มากขึ้นจากการนำไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2. ช่วยให้การวางแผนทางการเงินของคนไทยมีการพัฒนามากขึ้น
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: