อีเมลล์

รหัสผ่าน

แชมพูสมุนไพรใบหมี่ ชีววิถี

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


คุณอรประภา พรมรังฤิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ใบหมี่-อัญชัน ที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม ที่ผู้ใช้เห็นผล ใช้นวัตกรรมการสกัดสารสำคัญจากใบหมี่ที่เป็นพืชในท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบหมี่ที่ หล่นร่วงในผืนป่า ไม่มีมูลค่า มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายให้ชุมชนมากกว่า1 ล้านบาทต่อปี
2. สร้างรายได้ในปี 2559 ได้มากกว่า 10 ล้านบาท (จากในประเทศ 80% และต่างประเทศ 20%)
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรในท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในชุมชน และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
4. นำสมุนไพรไทยให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศ ให้คนทั่วโลกได้รู้จักและหันมาใช้สมุนไพรมากขึ้น

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. เป็นแชมพูสมุนไพรทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่มีปัญหาผมหลุดร่วง ผมบาง ทั้งลูกค้าไทยและลูกค้าต่างประเทศ
    2. ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มาจาก OTOP ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการรับรอง GMP ระดับสากล
    3. สร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชน 
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: