อีเมลล์

รหัสผ่าน

เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นสารปรับปรุงดิน

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor
 


คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมเครื่องแปลงขยะชีวมวลหรือขยะอินทรีย์ มาเป็นสารปรับปรุงดิน โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์กลุ่มเทอร์โมฟิลิคที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ช่วยลดค่าใช้จ่ายและปัญหาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และเคมีภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. มียอดจำหน่ายตั้งแต่ปี 2555 - 2560 จำนวน 4 เครื่อง สร้างรายได้รวม 13 ล้านบาท
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการของเสียและสร้างรายได้ทดแทน (มูลค่าเพิ่มประมาณ 10 บาท/กิโลกรัม)
3. ผลผลิตที่ได้สามารถนำไปใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรมโดยตรง

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. สร้างโอกาสและต้นแบบของธุรกิจแปลงสภาพเศษชีวมวลตั้งแต่ระดับชุมชนขนาดเล็กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของเสียตั้งแต่จุดกำเนิด
    2. เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อกระบวนการผลิตแบบ zero waste
    3. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคขั้นสูงหลายรูปแบบ เช่น การนำน้ำสารอาหารไปใช้เป็นสารอาหารตั้งต้นสำหรับการสกัดสารอาหารที่มีประโยชน์ การนำไปสร้างก๊าซมีเทนเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์กับการเกษตรรูปแบบใหม่ เช่น ไฮโดรโพนิคหรือแอร์โรโพนิค 
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: