อีเมลล์

รหัสผ่าน

GISS Unit เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: ชนะเลิศ
 


รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์
ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทฯ
บริษัท กิสโค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
GISS Unit คือ เครื่องผลิตโลหะแบบสเลอร์รี่ที่คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่ระดับโลก ที่เรียกว่า เทคโนโลยีการหล่อโลหะแบบสเลอร์รี่ เป็นวิธีการหล่อโลหะแบบกึ่งของแข็ง ซึ่งน้ำโลหะที่ใช้จะไม่เหลวเหมือนน้ำ แต่จะมีความหนืดมากขึ้นคล้ายวุ้น คุณสมบัติของความหนืดนี้ทำให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพดีกว่าแบบเดิม เพราะเมื่อนำไปหล่อขึ้นรูปจะไม่เกิดฟองอากาศขึ้น โดยใช้โลหะสเลอร์รี่ที่มีสัดส่วนของโลหะที่แข็งตัวและมีขนาดอนุภาคระดับไมครอนกระจายอยู่ในน้ำโลหะโดยที่สัดส่วนของแข็งมีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์สามารถไหลได้ดีและมีความร้อนต่ำ จึงทำให้ยืดอายุแม่พิมพ์ยาวขึ้น รวมถึงลดเวลาในการหล่อชิ้นงานต่อชิ้นให้สั้นลงเมื่อเทียบกับวิธีการหล่อชิ้นส่วนโลหะในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่ำลงและคุณภาพของชิ้นงานหล่อสูงขึ้น

จากผลงานวิจัยนี้ได้มีการต่อยอดพัฒนาในเชิงพาณิชย์ GISS Unit เครื่องผลิตโลหะสเลอร์รี่ และถูกส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ เช่น บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของญี่ปุ่น บริษัทผลิตชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ในเกาหลีใต้ และกำลังขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปอีกด้วย

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างรายได้รวมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 ได้มากกว่า 200 ล้านบาท 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. ทำให้การใช้พลังงานในการหล่อโลหะลดลง ต้นทุนต่ำลง และชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ให้นานขึ้น
    2. เป็นผลสำเร็จตัวอย่างให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย นำงานวิจัยพื้นฐาน มาต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนกับประเทศ
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: