อีเมลล์

รหัสผ่าน

Kolla แอปพลิเคชัน หางานที่ใช่ใกล้บ้าน

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor
 


คุณชนิชา เสถียรปภาพร
ประธานกรรมการ
บริษัท แกร็บอะจ๊อบ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันจากแนวคิดเหมือนการเรียกรถ Taxi ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยการจัดให้มีตลาดหางาน บนโทรศัพท์มือถือ และใช้แผนที่ Google Maps มาใช้จับคู่ระหว่างผู้หางานที่ต้องการงานที่อยู่ใกล้บ้านกับผู้ประกอบการที่ต้องการว่าจ้าง สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วผ่านสมาร์ตโฟน เพิ่มโอกาสในการได้งานทำใกล้บ้าน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้หางานและของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังช่วยภาครัฐลดภาระในการจ่ายเงินทดแทนจากการว่างงานด้วย
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างรายได้จากการเสนอโฆษณาภายในแอปพลิเคชันในปีแรก 500,000 บาท จากภายในประเทศ
2. ภาครัฐมีโอกาสลดรายจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน 70 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานจากการได้งานทำใกล้บ้าน เช่น ประหยัดเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    2. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากไม่เกิดการติดขัดเรื่องขาดกำลังคน
    3. ลดปัญหาการว่างงาน ก่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงาน เพิ่มการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจในประเทศ
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: