อีเมลล์

รหัสผ่าน

MEiD(มีไอดี) ริสแบนด์ช่วยชีวิต

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Creator
 


คุณปีติพงศ์ เหลืองเวชการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วอทดอคเซส์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นริสแบนด์สำหรับเก็บข้อมูลประวัติสุขภาพ และข้อมูลทางการแพทย์ของผู้สวมใส่ มีระบบเชื่อมต่อและเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ โดยข้อมูลจะถูกอัพเดทเข้าในแอปพลิเคชัน ทำให้ข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคลถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ในกรณีฉุกเฉิน แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษา วินิจฉัย และรักษาโรคได้ ช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายในปี 2560 ได้มากกว่า 2 ล้านบาท
2. ขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศภายในสิ้นปี 2561

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. เพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถพกพาข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวสำคัญไว้กับตัวเองได้ทุกที่ ทำให้การช่วยเหลือ และการรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษาที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เช่น การตรวจหาหมู่เลือด เป็นต้น
    3. เพื่อยกระดับการสื่อสารทางด้านสาธารณสุขของคนไทย
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: