อีเมลล์

รหัสผ่าน

Fixzy แอปพลิเคชันหาช่างแรงงานมืออาชีพ

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Inventor
 


คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์
กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท ฟิกซิ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยค้นหาช่างที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น ครอบคลุมทุกปัญหางานซ่อม และงานบริการภายในบ้าน โดยช่างจะผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือช่าง เพื่อควบคุมคุณภาพช่างให้มีมาตรฐาน มีช่างสำรองพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาที่หน้างาน
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างยอดขายปี 2560 ได้มากกว่า 25 ล้านบาท
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการใช้บริการซ่อมแซมบ้านจากช่างมืออาชีพ
    2. ช่วยพัฒนาทักษะช่างฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน สร้างงานให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: