อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2023

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : Inventor Awards
Plastic Value Added เครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : Inventor Awards
Oryzwel ผลิตภัณฑ์นมข้าวข้นหวานจากข้าวและธัญพืช
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : CREATOR
Recycle Day แพลตฟอร์มจัดการขยะแบบครบวงจร
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : CREATOR
Yorice สาเกหวานจากข้าวไทย
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : CREATOR
Anatani นมถั่วแระญี่ปุ่น
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : CREATOR
Vocoa โกโก้ไทยใส่ใจสุขภาพ
 1 2 3 4