อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2022

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 5 
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัลชนะเลิศ
ธาอีส ผลิตภัณฑ์จากระบบรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้งแบบกึ่งอัตโนมัติ
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
Drydye เทคโนโลยีการย้อมผ้าที่ไม่ใช้น้ำ
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ธัญญโอสถ ข้าวหอมยั่งยืน
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 2
Doctor N Medigel เจลยางพารากระจายแรงป้องกันแผลกดทับ
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 2
ตานี สยาม นวัตกรรมราชินีกล้วย
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : Inventor Awards
Space Walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : Inventor Awards
เมดิจูสซ์ พลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะ
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : Inventor Awards
UTD RF โมเดลธุรกิจยกระดับข้าวไทยไร้มอด
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : Inventor Awards
Local Alike แพลตฟอร์มเชื่อมคุณค่าการท่องเที่ยววิถีชุมชน
 1 2 3 4 5