อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2020

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 5 
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 2
Credit OK Scoring Platform
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 2
Grinny ขนมไส้ทะลัก
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
ฟาร์มโตะ Contract Farming Platform รูปแบบใหม่
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
Diamond Fresh น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิค
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
ฟรีซช็อต นวัตกรรมสมูทตี้ ที่ไม่ต้องปั่น
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
Essentially นม UHT Lactose Free
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล Creator Awards
ข้าวคุณแม่ จมูกข้าวฮางงอก
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล Creator Awards
PARATO LATEX BRA แผ่นดันทรงและผลิตภัณฑ์ยางพารา
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล Creator Awards
Traffy City Platform
 1 2 3 4 5