อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2020

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 5 
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัล Creator Awards
8CT ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันมะพร้าวชนิดพิเศษ
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัล Creator Awards
เปปเปอร์จี กระเทียมเจียวปรุงรสพร้อมรับประทาน
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัล Creator Awards
AMIMOR น้ำอัดลมเพื่อสุขภาพ
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัล Creator Awards
Tickle Time ขนมมะเขือม่วงกรอบ
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัล Creator Awards
ผงหมักเนื้อนุ่มจากธรรมชาติ
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัล Creator Awards
สุพรีมไทย เส้นขนมจีนจากข้าวกล้องงอก
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : ชนะเลิศ
ปทุมรักษา กระบวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : ชนะเลิศ
Perma นวัตกรรมเส้นใยผ้า
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 1
อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
 1 2 3 4 5